Bezpieczeństwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.01.2019 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek oraz Starosty Włocławskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ukonstytuowania składu osobowego wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego. Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Wykaz alarmów i sygnałów alarmowych Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Zarządzenie nr 46/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania osób do składu wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego, na kadencję w latach 2018 – 2021. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Plan szkolenia obronnego miasta Włocławek na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Wytyczne Prezydenta Włocławka – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej w mieście Włocławek. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Harmonogram szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej miasta Włocławek na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Plan działania Prezydenta miasta Włocławek w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Plan działania Prezydenta miasta Włocławek w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Włocławek na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Wytyczne Prezydenta Włocławka – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 1 lutego 2018 roku, do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie miasta Włocławek w 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Zarządzenie nr 336/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Zarządzenie nr 269/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2017 r. w sprawie opracowania planów przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Zarządzenie nr 247/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia procedur oraz zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych w cyberprzestrzeni (CRP) przez wydziały i biura Urzędu Miasta Włocławek, placówki oświatowe oraz miejskie jednostki organizacyjne. Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Zarządzenie nr 229/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Włocławka. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Wzór dokumentacji Stałego Dyżuru Prezesa Zarządu / Dyrektora / Komendanta Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Rozpoczyna się sezon imprez masowych. Zadbajcie o bezpieczeństwo swoich pociech w tłumie. Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności, a poniżej przedstawiamy kilka sposobów na uchronienie dziecka przed zagubieniem się w tłumie i uniknięcie niepotrzebnego stresu. Szczegóły