Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (6/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (5/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (10/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (9/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.01.2020 Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu – II postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (8/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (4/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (7/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (6/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (5/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (3/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.01.2020 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.01.2020 Inspektor ds. przedszkoli w Referacie Obsługi Szkół i Placówek w Wydziale Edukacji Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.01.2020 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji – II stanowisko Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.01.2020 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji – I stanowisko Szczegóły