Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (103/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (119/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (118/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (117/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (116/wnio/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.09.2020 Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO” – II postępowanie. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.09.2020 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (102/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (115/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (101/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (114/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (100/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (113/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2020 Zgłoszenie zmiany w instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (24/zglo/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2020 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (23/zglo/2020) Szczegóły