Budżet Obywatelski Miasta Włocławek na rok 2019

Do ratusza wpłynęły łącznie 144 formularze propozycji (w wersji papierowej i elektronicznej).

Na etapie oceny formalnej: dwa formularze zostały zweryfikowane negatywnie, a część formularzy – ze względu na tożsamy zakres – połączona w jedną propozycję.

Do oceny merytorycznej trafiło 108 propozycji. Po analizie wniosków pod głosowanie mieszkańców poddanych zostanie 70 propozycji, w tym:

  • 17 projektów w puli ogólnomiejskiej,
  • 16 projektów dla Śródmieścia,
  • 9 projektów dla Zazamcza,
  • 8 projektów dla Małego Południa,
  • 3 projekty dla Zawiśla,
  • 7 projektów Dla Kazimierza Wielkiego,
  • 4 projekty dla Dużego Południa,
  • 6 projektów dla Michelina.

Kilka propozycji, ze względu na „nakładający się” ze sobą zakres, zostało połączonych w jedną.

  1. Projekty poddane pod głosowanie
  2. Propozycje w Budżecie Obywatelskim Miasta Włocławek na 2019 rok z opinią negatywną

Informacje

Rejestr zmian