Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach realizacji przedsięwzięcia „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażająca innowacyjne rozwiązania w branży elektroniki

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017.1405).

Prezydent Miasta Włocławek

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Predraga Topič, decyzją Nr 308/18 z dnia 28 sierpnia 2018r., został zatwierdzony zamienny projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach realizacji przedsięwzięcia „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażająca innowacyjne rozwiązania w branży elektroniki”, na terenie działek nr 3/12, 3/14, 3/15, 3/16, 3/4, 4/13 obręb Włocławek KM 116/2 przy ulicy Papieżka we Włocławku.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 404, IV piętro.

Informacje

Rejestr zmian