Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (103/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (119/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (118/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 30.09.2020 Zarządzenie nr 346/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia wewnętrznego Nr 14/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora realizacji przez Urząd Miasta Włocławek, za pośrednictwem elektronicznego punktu kontaktowego (ePK), spraw związanych z realizacją ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Szczegóły
Artykuł 30.09.2020 Zarządzenie nr 345/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 30.09.2020 Zarządzenie nr 344/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 30.09.2020 Zarządzenie nr 343/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 30.09.2020 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Cyganka 13 o pow. użytkowej 55,90 m2, ul. Starodębska 26 o pow. użytkowej 28,79 m2, ul. Lokal w budynku Żytnia 72 w ciągu garażowym o pow. użytkowej 27,93 m2, Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa z przyłączami 32 PE do budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Letniskowej i Alei Jana Pawła II we Włocławku Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Zarządzenie nr 342/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Decyzja nr 37/2020 o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowę garażu, ul. Miodowa 4 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (117/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (116/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Zarządzenie nr 341/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Jesionowej 6a, działka nr 65/26 KM 49/1 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Zarządzenie nr 340/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 53/5 o powierzchni 0,0209 ha i nr 53/19 o powierzchni 0,0393 ha w obrębie Włocławek KM 49/1, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Jagiellońskiej 2/4, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły