Typ Data Tytuł
Artykuł 18.11.2019 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030. Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Otwarty konkurs ofert nr 2 na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania . Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Zarządzenie nr 464/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia 2 konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania . Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Projekt budżetu Miasta Włocławek na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 „Różne światy – jedna tradycja” oferta złożona przez Fundację na Rzecz rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (208/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Planty 10. Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budowę instalacji odwadniania osadów podekarbo-nizacyjnych w ANWIL S.A., na terenie działek nr 108, 110 obręb Azoty po¬łożonych przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ANWIL S.A. reprezentowaną przez Pana Waldemara Kowalskiego, decyzją Nr 443/19 z dnia 14.11.2019 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę instalacji odwadniania osadów podekarboni-zacyjnych w ANWIL S.A., na terenie działek nr 108, 110 obręb Azoty po¬łożo¬nych przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.11.2019 Przebudowa ulicy Chełmickiej realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa dróg gminnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2019 Decyzja (207/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (206/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zawiadomienia Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14.11.2019 r. (znak: UA.WZ.6730.66.2019) o zmianie zakresu inwestycji na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowanej przez Panią Magdalenę Jarczykowską z „budowa budynku biurowo – garażowo – magazynowego wraz z budową dwóch parkingów na około 5 miejsc postojowych i na około 15 miejsc postojowych oraz budowa dwóch wiat magazynowych i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 42/1 i 35/17 obręb Włocławek KM 29 przy ul. Toruńskiej 91a we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Arentowicza 5. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (205/wnio/2019) Szczegóły