Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2019 Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Informacje dla osób niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zarządzenie nr 169/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu w celu protokolarnego przekazania przejęcia mienia komunalnego- zasobów cmentarzy komunalnych, z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku do Urzędu Miasta Włocławek Wydział Gospodarki Komunalnej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zarządzenie nr 168/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/4 o powierzchni 0,0819 ha w obrębie Włocławek KM 120, położonej we Włocławku przy ul. Spokojnej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zarządzenie nr 167/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce prawa handlowego Gminy Miasto Włocławek „BAZA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji zadania własnego Gminy Miasto Włocławek w zakresie utrzymania i zarządzania Cmentarzami Komunalnymi. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”, na działkach nr: Gmina Lubień Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10/12. Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Programu polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Włocławek” na lata 2019-2022 – uchwała VIII/55/2019 z 9 kwietnia Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (80/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Zarządzenie nr 166/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 11/53 o powierzchni 0,0450 ha oraz 11/54 o powierzchni 0,0259 ha w obrębie Włocławek KM 94 położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (83/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (82/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (7/post/2019) Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2” Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Szczegóły
« 1 2 3 529 530 »