Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (85/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (74/dec/2020) Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie NOVOL Sp. z o.o. Zakład we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 Zarządzenie Nr 276/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Obsługi Inwestora Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (84/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Zarządzenie Nr 275/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/3 o powierzchni 0,1399 ha w obrębie Michelin KM 18, położonej we Włocławku przy ul. Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Zarządzenie Nr 274/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 54/1 o powierzchni 0,1362 ha w obrębie Michelin KM 18, położonej we Włocławku przy ul. Botanicznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Zarządzenie Nr 273/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 54/2 o powierzchni 0,1390 ha w obrębie Michelin KM 18, położonej we Włocławku przy ul. Botanicznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Zarządzenie Nr 271/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/3 o powierzchni 0,1399 ha w obrębie Michelin KM 18, położonej we Włocławku przy ul. Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Zarządzenie Nr 272/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (83/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Zarządzenie Nr 270/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Zarządzenie Nr 269/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Zarządzenie Nr 268/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, na okres powyżej 3 lat Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (15/zglo/2020) Szczegóły
« 1 2 3 616 617 »