Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.05.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej n/c PE dn 125 o długości 98,7 m, na terenie działek nr 45, 46 obręb Włocławek KM 72/2 przy ul. Orzeszkowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zarządzenie nr 237/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r. Zasady i tryb postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zarządzenie nr 236/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zarządzenie nr 235/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Informacja- przypomnienie dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na gospodarowanie odpadami na terenie miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 234/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 11 we Włocławku, ul. Papieżka 89 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 233/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 we Włocławku, ul. Promienna 15 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 232/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 32 we Włocławku, ul. Kaliska 108 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 231/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 29 we Włocławku, ul. Dygasińskiego 10 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 230/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 we Włocławku, ul. Brdowska 2 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 229/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 12 we Włocławku, ul. Bukowa 37/39 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 228/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 we Włocławku, ul. Łanowa 3 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 227/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 we Włocławku, ul. Targowa 3 Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zarządzenie nr 226/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 we Włocławku, ul. Kraszewskiego 34 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2019 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (8/post/2019) Szczegóły
« 1 2 3 540 541 »