Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 23.03.2017 Podinspektor ds. zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Miejskiej, Referat Gospodarki Komunalnej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.03.2017 Podinspektor w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.03.2017 Podinspektor ds. obsługi kasy w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (47/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Alei Chopina 15 – 17/Okrzei 2. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (11/zglo/2017) Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Projekty Uchwał pod obrady XXX sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 23 marca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta odbędzie się w dniu 23 marca br. o godzinie 13:00 w sali nr 302 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13. Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Porządek obrad komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska odbywającego się 23 marca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Dnia 23 marca br. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20. Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Porządek obrad komisji Porządku Prawnego i Publicznego odbywającego się 22 marca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Dnia 22 marca br. o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Prawnego i Publicznego w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20. Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Porządek obrad komisji Rewizyjnej odbywającego się 23 marca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Dnia 23 marca br. o godz.12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku w sali nr 20. Szczegóły
« 1 2 3 238 239 »