Typ Data Tytuł
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 36/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Brzezinowej Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2016 r., znak WOO.4233.1.2015.KŚ.66 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Sielskiej i ulicy Wesołej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulic: Barska, Łanowa, Polna, 14 Pułku Piechoty, Żytnia we Włocławku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.02.2016 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej, Referat Gospodarki Komunalnej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (43/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Jan Sieraczkiewicz – Ośrodek Sportu i Rekreacji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (42/wnio/2016) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.02.2016 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji – stanowisko nr 1 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.02.2016 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji – stanowisko nr 2 Szczegóły
« 1 2 3 50 51 »