Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (353/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych pełniących funkcję placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie działek nr 18, 19, 20, 21/2, 22/2 obręb Włocławek KM 58 położonych przy ul. Jasnej 5b, 5c, 5d, 5e we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Henryk Mielczarczyk Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku jednorodzinnego pełniącego funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie działek nr 116/76, 116/79, 116/77, 116/80 obręb Włocławek KM 32 położonych przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (323/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (352/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (322/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (321/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zgłoszenie budowy, przebudowy istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ulic: Żelazne Wody, Żytniej, Zielnej, Ostrowskiej – zadanie nr 3 w ramach projektu inwestycyjnego: „Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w jednostce strukturalnej Wschód Mieszkaniowy i Wschód Przemysłowy na terenie miasta Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie nr 222/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lipca 2016 r w sprawie powołania Komisji ds. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych Szczegóły
« 1 2 3 204 205 »