Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.04.2020 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmian przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykrtzysowej) Szczegóły
Artykuł 08.04.2020 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jazowskiej we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2020 Wniosek w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Włocławek o pozwoleniu na budowę Nr 363/18 i Nr 404/19 oraz zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na budowę (42/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 08.04.2020 Zarządzenie Nr 138/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.04.2020 Zarządzenie Nr 137/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr 42/117 (Włocławek KM 29) o pow. 9,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (41/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 07.04.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chłodni składowej i budynku maszynowni chłodniczej” na terenie działki nr 1/2 obręb Włocławek KM 37, przy ul. Wienieckiej 27 Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Zarządzenie nr 136/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (28/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (27/dec/2020) Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 4. Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Zarządzenie Nr 135/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 03.04.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zmianie sposobu magazynowania surowców poprzez budowę silosów do magazynowania: szamotu (S1 i S2) i piasku kwarcowego mielonego (S3 i S4) w obszarze Instalacji do magazynowania szamotu i piasku kwarcowego eksploatowanej przez Geberit Produkcja Sp. z o.o. w Zakładzie przy ul. Płockiej 106 we Włocławku. Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.04.2020 Termomodernizacja dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku, w ramach zadania „Program Dach – modernizacja pokryć dachowych” Szczegóły
Artykuł 03.04.2020 Zarządzenie Nr 134/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 03 kwietnia 2020 r. sprawie odwołania konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Szczegóły
« 1 2 3 594 595 »