Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.02.2017 Zarządzenie nr 38/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne na terenie działki nr 65/23 obręb Włocławek KM 31. Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych : Lista odmian roślin uprawnych zalecanych do uprawy na terenie województwa kujawska-pomorskiego w roku 2017. Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Uchwała Nr 14/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2017 roku Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Uchwała Nr 13/D/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2017 roku Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Zarządzenie nr 37/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz działających na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Zarządzenie nr 36/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Zarządzenie nr 35/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (31/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (30/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (6/zglo/2017) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.02.2017 Na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Podatkowej i Windykacji Należności Szczegóły
Artykuł 21.02.2017 SKOROWIDZ UCHWAŁ RADY MIASTA NA ROK 2016 Szczegóły
Artykuł 21.02.2017 Zarządzenie nr 34/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.02.2017 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków Szczegóły
« 1 2 3 229 230 »