Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.06.2016 W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 7 lipca 2016r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 sala 20. Szczegóły
Artykuł 29.06.2016 Zarządzenie nr 193/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2016 r w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w celu realizacji zadania gminy w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2018 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.06.2016 Zaprojektowanie i wykonanie robót uzupełniających na podstawie audytów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 etap II i IV” Szczegóły
Artykuł 29.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych nN z lokalizacją złączy kablowych na działkach nr 334/7, 335, 441, 387, 249/18 obręb Michelin KM 01, dz. nr 8/7, 8/2, 1/143, 1/142, 1/37, 1/153 obręb Włocławek KM 72/1 przy ul. Ziębiej i Zgodnej we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (274/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (273/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (303/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (302/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 28.06.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie, utrzymanie i serwis interaktywnej cyfrowej mapy funkcjonalnej wraz z systemem monitorowania efektów realizacji gminnego programu rewitalizacji. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (26/zglo/2016) Szczegóły
« 1 2 3 182 183 »