Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.03.2018 Gmina Miasto Włocławek poszukuje kandydatów chętnych do pracy do wykonywania kontroli biletów w autobusach MPK Sp. z o.o. we Włocławku oraz kontroli czystości przystanków autobusowych. Wykonywanie przedmiotu zlecenia odbywać się będzie na podstawie odrębnych umów zleceń. Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. na wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych. Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zarządzenie nr 67/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci energetycznej nN zasilającej oświetlenie drogowe ul. Rybnickiej i Skalnej na dz. nr 37/2, 38/14, 39/39, 27, na terenie działki nr 37/2 obręb Rybnica KM 0002 Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Ogłoszenie W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2018 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (57/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2018 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza (56/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Nazwa zadania inwestycyjnego: Dostawa teczek i pudeł bezkwasowych Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Nazwa zadania inwestycyjnego: Dostawa papieru kserograficznego , format A-4 Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zarządzenie nr 66/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zakazu udostępniania terenów stanowiących własność Miasta Włocławek i Skarbu Państwa na cele związane z organizowaniem objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej”. Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm wraz z przyłączami gazowymi do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie działek nr 21/3, 21/4, 20, 14, 10/3, 8 obręb Włocławek KM 27, nr 29, 28, 33/2, 32, 25/2, 25/10 obręb Włocławek KM 26 przy ul. Toruńskiej, Korabnickiej i Flisackiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem będzie „Utrzymanie i konserwacja urządzeń, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, służących do oświetlenia ulic i iluminacji obiektów we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie nr 65/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie nr 64/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
« 1 2 3 379 380 »