Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (588/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z rozbudową na terenie działki nr 30 obręb Włocławek KM 77 przy ul. Łubnej 17 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 W dniu 13 grudnia 2016r. o godz. 14.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się pikieta upamiętniająca wydarzenia z ogłoszenia stanu wojennego w 1981roku. Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 W dniu 8 grudnia br. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Włocławka. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2016 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (587/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Zarządzenie nr 356/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw reorganizacji sieci szkół i placówek. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.12.2016 Inspektor ds. profilaktyki uzależnień promocji zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek W związku z realizacją uchwały nr XVII/31/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Zarządzenie nr 355/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2017, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (46/zglo/2016) Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Zarządzenie nr 354/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu opiniująco – doradczego w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na modernizację, rozbudowę i przebudowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, Etap I, budynki Nr 9 i Nr 12 – termomodernizacja budynków Nr 9 i Nr 12, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, podjazdu dla karetek i zadaszenia podjazdu dla karetek przy budynku Nr 12, budowa windy zewnętrznej osobowej i schodów zewnętrznych przy budynku Nr 9 oraz przebudowa budynków Nr 9 i Nr 12 na terenie działek nr 2/33, 2/1, 2/30 obręb Włocławek KM 124/1 położonych przy ulicy Wienieckiej 49 we Włocławku. Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.12.2016 Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Zarządzenie nr 353/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN małogabarytowej oraz linii kablowych SN nN na terenie działek nr 63/3 i 63/4 obręb Włocławek KM 77 położonych przy ul. Planty we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 205 206 »