Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 308/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: Płockiej, działka nr 8/13 KM 94 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 307/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Krzywa Góra, oznaczonej jako działka nr 230 KM 2 ( Obręb Krzywa Góra) o pow. 94,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (516/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (515/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2017 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 305/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 303/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego otwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członka Włocławskiej Rady Seniorów. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 304/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane na terenie miasta Włocławek punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania w nich nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.10.2016 Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych Uwarunkowaniach (551/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Informacja za III kwartał 2016 r z wykonania budżetu miasta Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zarządzenie nr 306/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 13 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (514/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (513/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (551/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 3 188 189 »