Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (219/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 24.05.2016 Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta zostało zaplanowane na dzień 30 maja br. na godz. 8:30 w sali nr 20 Urzędu Miasta, przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (245/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 24.05.2016 Zarządzenie nr 156/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2016 r w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 roku. Szczegóły
Artykuł 24.05.2016 Zarządzenie nr 155/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2016 r w sprawie ustalenia procedury likwidacyjnej Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga we Włocławku ul. Wojska Polskiego 27 Szczegóły
Artykuł 24.05.2016 Zarządzenie nr 154/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działki ewidencyjnej nr 45/8 o powierzchni 0,0243 ha, położonej we Włocławku przy ulicy Zbiegniewskiej w obrębie Włocławek KM 73, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 24.05.2016 Zarządzenie nr 153/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych – działek ewidencyjnych: nr 59 o powierzchni 0,0127 ha i nr 60 o powierzchni 0,0579 ha, położonych we Włocławku przy ulicy Kaliskiej 83d w obrębie Włocławek KM 75, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży, na rzecz ich użytkownika wieczystego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (244/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (243/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (242/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 3 155 156 »