Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 05.05.2016 Przebudowa hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie nr 124/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.05.2016 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap II – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Obwieszczenie o postanowieniu podejmującym zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicy Bobrownickiej na terenie działek nr 29/1, 28, 26 Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zgromadzenie publiczne Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.05.2016 „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. 3-go Maja – Tumska, w ramach zadania: Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska ” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (202/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (201/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (200/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Iwona Piszczek – MOPR – Działa Świadczeń Rodzinnych – Inspektor Szczegóły
« 1 2 3 130 131 »