Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (354/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (353/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o możliwości ponownego udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko prowadzonej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Budowa linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego przy ul. Przemysłowej 6A we Włocławku, planowanego do realizacji przez Spółkę ECO ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul.Przemysłowej 7 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2016 Decyzja na usunięcie drzewa (352/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (376/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew gatunek topola, wierzba z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Promiennej 21 – 23, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 45/2 KM 30 obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew gatunek 2 szt. wierzba i sosna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 2 – 4 (dz. nr 116/137 KM 32 obręb Włocławek ). Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew gatunek sosna pospolita, olsza z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 12 – 14 (dz. nr 50/1 KM 30 obręb Włocławek ). Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew gatunek jarzębina, wierzba, klon, sosna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10 – 12 (dz. nr 116/139 KM 32 i 2/235 KM 28 obręb Włocławek ). Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew gatunek 2 szt. wierzba i sosna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 6- 8 (dz. nr 116/138 KM 32 i 3/236 KM 28 obręb Włocławek ). Szczegóły
« 1 2 3 213 214 »