Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.09.2016 Uchwała Nr 16/I/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 września 2016 roku Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 26. Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 19. Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Obwieszczenie o planowanej zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 6 – 8, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/128 KM 32. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (487/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (486/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (485/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (484/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 Zarządzenie nr 273/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji d/s Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (444/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 3 254 255 »