Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 20.07.2018 Inspektor ds. organizacji i funkcjonowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz szkoleń w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zarządzenie nr 202/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 1/1, 2/1, 7/1, 11/3, 11/8, 12/1, 16/12, 16/13, 17/10, 18/6, 18/9, 27/4, 33 obręb Michelin KM 13 oraz dz. nr 2, 7, 14, 20, 26 obręb Michelin KM 14 w pasie ulic: Skrajnej, Kaletniczej, Metalowej, Szewskiej, Letniej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dla miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Włodzimierz Pamfil -Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Włocławek -Nadleśniczy Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Arkadiusz Nowodworski – Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Zarządzenie nr 204/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włocławku, ul. Mickiewicza 6 Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Zarządzenie nr 203/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Nr 1 we Włocławku, ul. Mechaników 1 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.07.2018 Inspektor ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Zarządzenie nr 201/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Zarządzenie nr 199/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 188/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: Plac Wolności 16 o pow. użytkowej 28,00 m2 ; ul. Bartnicka 15 ,o pow. użytkowej 51,18 m2 ; ul. Kaliska 3,o pow. użytkowej 17,50 m2; ul. Piekarska 6,o pow. użytkowej 15,70 m2 ; ul. Św. Antoniego 29,o pow. użytkowej 20,60 m2 ; ul. Św. Antoniego 29 ,o pow. użytkowej 30,40 m2 Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Zarządzenie nr 200/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek w Gminie Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Zarządzenie nr 198/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza (126/dec/2018) Szczegóły
« 1 2 3 431 432 »