Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.10.2016 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z odcinkami łączącymi do granicy działek w ulicy Plażowej, na terenie działek nr 19, 20 obręb Włocławek KM 8/1 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie nr 300/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół i placówek publicznych i niepublicznych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (512/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (511/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Raport o oddziaływaniu na środowisko (6/rap/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Wniosek na usunięcie drzew (547/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (510/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji technologicznej i okablowania elektrycznego w istniejącej stacji paliw przy ul. Kruszyńskiej 43 we Włocławku na terenie działek o numerach ewidencyjnych:2/18 i 2/20 Km79/2 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (509/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (508/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Wniosek na usunięcie drzew (546/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2016 Wniosek na usunięcie drzew (545/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 W dniu 24 października 2016r. o godz. 15.30 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się pikieta kobiet – manifestacja w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (38/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (37/zglo/2016) Szczegóły
« 1 2 3 186 187 »