Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 26.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (417/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę i przebudowę sieci gazowej śr/c Ø 63PE dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działek nr 116/117, 116/118, 116/114, 116/119 obręb Włocławek KM 32, nr 3/227 obręb Włocławek KM 28 przy ul. Bajecznej 1 we Włocławku. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.08.2016 Goniec w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Obwieszczenie o zmianie zakresu inwestycji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 116/60, 116/122, 116/130, 116/131, 116/143 obręb Włocławek KM 32 przy ul. Pogodnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek wielorodzinny z częścią administracyjno-gospodarczą z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze położonego na terenie działki nr 20 obręb Włocławek KM 111/1 przy ul. Żytniej 55 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.08.2016 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Zarządzenie nr 252/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Zarządzenie nr 251/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (394/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (416/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 3 230 231 »