Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (487/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (486/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (485/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (484/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 Zarządzenie nr 273/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji d/s Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (444/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 Informacja Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej,Polnej, Żytniej, pomiędzy ulicami: Okrężną, Łęgską, Składową, Celulozową, Zagajewskiego, ponownie Celulozową, Barską i Wojskową. Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 Informacja Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią,Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei. Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej, Polnej, Żytniej, pomiędzy ulicami: Okrężną, Łęgską, Składową, Celulozową, Zagajewskiego, ponownie Celulozową, Barską i Wojskową. Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei. Szczegóły
« 1 2 3 254 255 »