Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (341/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (340/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (374/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (339/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Zarządzenie nr 227/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 169A, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 173/8 o powierzchni 0,0855 ha i nr 173/9 o powierzchni 0,3253 ha (Obręb 0003 Krzywa Góra), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Zarządzenie nr 226/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy Al. Jana Pawła II 6, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 34/13 o powierzchni 0,0838 ha (Obręb 2020 Michelin KM 02), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (373/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2016 Decyzja – zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (338/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Analiza aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Informacja dla obszarów położonych w rejonie Al. Jana Pawła II, ul. Skrajnej, ul. Mielęcińskiej, ul. Letniej, ul. Kaletniczej i Zakładu Karnego oraz ul. Cienistej, ul. Wilgi, ul. Łubinowej i ul. Ustronnej”, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy. Szczegóły
« 1 2 3 210 211 »