Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 27.06.2016 Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (300/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (299/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (298/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (297/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (296/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (295/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 27.06.2016 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przy-łączem do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 15/106, 15/122, 15/123 obręb Włocławek KM 87 przy ulicy Celulozowej 29/29a we Włocławku Szczegóły
Artykuł 27.06.2016 Zawiadomienie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji w o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów”.Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3, ust. 1, pkt. 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz. 71) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (294/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 3 181 182 »