Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 28.09.2016 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek- III ETAP Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.09.2016 Aktualizacja mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Zgromadzenie publiczne : W dniu 28 września 2016r. o godz. 15.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się „Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata”. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Zarządzenie nr 276/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.09.2016 Dyrektor Wydziału Inwestycji Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.09.2016 Podinspektor ds. podatków od nieruchomości w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansów Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.09.2016 Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (495/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (494/wnio/2016) Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.09.2016 Przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki Szczegóły
« 1 2 3 257 258 »