Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 05.02.2016 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji – stanowisko nr 1 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.02.2016 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji – stanowisko nr 2 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM01A – Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydawanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców szkolącego osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM12 – Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM11 – Wymagania do uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM10 – Wymagania do uzyskania wpisu do rejestru na prowadzenie przez przedsiębiorców ośrodka szkolenia kierowców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM09 – Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM08 – Wydawanie zaświadczeń na wykonanie krajowego przewozu na potrzeby własne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07I – Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07H – Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej dla kierowcy wykonującego transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne Szczegóły
« 1 2 3 50 51 »