Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.05.2017 Zarządzenie nr 116/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Zarządzenie nr 115/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum Nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Zarządzenie nr 113/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum Nr 4 im. Organizacji Narodów Zjednoczonych we Włocławku do Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie dot. sprostowania oczywistej omyłki w decyzji na usunięcie drzew z terenu działki nr 14/3 KM 33 położonej we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (86/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skłodowskiej – Curie 1/3. Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 17/19. Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 4/6. Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Alei Chopina 55/57. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.05.2017 Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (79/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (78/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (77/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Alei Chopina 16/26/ Traugutta 29. Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki, obejmującej budowę obiektu rozdrabniania szklistego krzemianu sodu, zbiornika buforowego z tacą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym we Włocławku na działce nr 22/1 obręb Azoty ( ul. Toruńska 380) i na działce nr 19/5 obręb Azoty ( ul. Toruńska 382 ). Szczegóły
« 1 2 3 260 261 »