Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (392/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (391/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 24.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8, Chemików 15/17 (dz.nr 13/13 KM 33 obręb Włocławek) Szczegóły
Artykuł 24.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9/13 (dz. nr 13/14 KM 33 obręb Włocławek). Szczegóły
Artykuł 24.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 49A, 53A, 53B, 53C (dz. nr 18/8 KM 34 obręb Włocławek). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (414/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 24.08.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Kościelnej, działka nr 13/4 KM 09 o pow. 0,0087 ha. Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Protokół Nr 7/2016 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta z dnia 20 czerwca 2016 roku Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zapytanie o cenę dla opracowania studium wykonalności zawierającego analizę kosztów i korzyści (zgodnie z wymogiem określonym w pkt d i E wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model finansowo – ekonomiczny z aktywnymi formułami obliczeniowymi dla inwestycji pn. „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku” Szczegóły
« 1 2 3 228 229 »