Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2019 Wanda Szczygielska – Przedszkole Publiczne nr 8 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Zarządzenie nr 386/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 września 2019 r. w sprawie administrowania Parkiem na Słodowie we Włocławku. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.09.2019 GMK22 – Wniosek o zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 63. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (167/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 2-4. Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28-32. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 12.09.2019 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 12.09.2019 Inspektora ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji – III stanowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (166/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (165/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (164/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.09.2019 Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – III postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (36/zglo/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.09.2019 Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 579 580 »