Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.04.2017 Plan Budżetu miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.04.2017 Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2017 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie (40/2017) Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.04.2017 Wykonanie siłowni zewnętrznych z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2017 Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego (61/2017) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.04.2017 Na stanowisko Podinspektora ds. społecznych i wspierania rodziny w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Zbiorcza informacja o petycjach Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2017 Wniosek (65/wnio/2017) o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 17/19 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2017 Wniosek(64/wnio/2017) o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 4/6 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2017 Wniosek(63/wnio/2017) o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skłodowskiej – Curie 1/3 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2017 Decyzja(60/dec/2017) na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rolnej 1 Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN – 15 kV oraz demontażu energetycznej linii napowietrznej średniego napięcia SN – 15 kV na terenie dz. nr 422, 404, 417, 419, 284/3, 420 obręb Michelin KM 01 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (62/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14 – 16 dz. nr 3/222 KM 28. Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Alei Chopina 15-15/Okrzei 2. Szczegóły
« 1 2 3 249 250 »