Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.06.2016 Zawiadomienie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji w o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów”.Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3, ust. 1, pkt. 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz. 71) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (294/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Zgromadzenie publiczne W dniu 25 czerwca 2016r. o godz. 10.00 na Starym Rynku rozpocznie się impreza dla dzieci i dorosłych pn. „Zabawy z KODem”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (272/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (293/wnio/2016) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.06.2016 Podinspektor w Wydziale Komunikacji Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej dz. nr 2/26 i 2/14 KM 124/1 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.06.2016 Inspektor ds. przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (271/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (270/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 3 180 181 »