Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (51/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (50/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (59/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Zarządzenie nr 117/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Zarządzenie nr 116/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych (garaży), stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na okres powyżej 3 lat. Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Zarządzenie nr 115/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Zarządzenie nr 114/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Włocławek” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (58/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (49/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (57/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (48/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (56/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (47/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (55/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Zarządzenie nr 115/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
« 1 2 3 517 518 »