Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 19.07.2019 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 19 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2019 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (24/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2019 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (23/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (133/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Zarządzenie nr 325/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.07.2019 Podinspektor ds. ewidencji księgowej w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.07.2019 Podinspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Zarządzenie nr 324/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznawanie nagrody Prezydenta Miasta Włocławek dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Zarządzenie nr 323/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznawanie nagrody Prezydenta Miasta Włocławek dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Zarządzenie nr 322/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r.zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 2 na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.07.2019 Podinspektor ds. obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Zarządzenie nr 321/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r.w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (134/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (133/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Zarządzenie Nr 283/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z rowerów służbowych Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
« 1 2 3 562 563 »