Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2018 Decyzja na usunięcie drzew (159/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2018 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (11/post/2018) Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Małgorzata Bisaga – Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Zarządzenie nr 265/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Zarządzenie nr 264/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 „Mam pasję, mam talent. O zainteresowaniach seniorów” – konferencja naukowa oferta złożona przez Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej „Vladislawia” Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji produkcyjnej należącej do Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. w zakresie stacji rozładowczej kontenerów z surowcem oraz łańcuchowego systemu transportu surowca PTA, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 350 / 18 z dnia 21 września 2018r., umorzono postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenie na rozbudowę instalacji produkcyjnej należącej do Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. w zakresie stacji rozładowczej kontenerów z surowcem oraz łańcuchowego systemu transportu surowca PTA, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2018 Decyzja (158/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Zarządzenie nr 262/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2018 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (40/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2018 Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego (157/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej Szczegóły
« 1 2 3 453 454 »