Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.01.2019 Otwarty konkurs nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie Nr 17/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie nr 16/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie nr 15/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Powołanie Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji, z dnia 09.11.2018 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (3/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie Nr 13/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (2/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (1/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Andrzej Walczak – MPEC – Prezes Zarządu Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Marek Kazimierski – Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku – p.o. Dyrektora Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.01.2019 Podinspektor ds. aktualizacji baz danych, materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
« 1 2 3 494 495 »